Мања слова Већа слова РССФорензички центар

 

Начелник Форензичког центра

Александар Ивановић

Тел: +382 20 817 101
Фаx: +382 20 817 195
Е-маил: фц.фораналитика@форензика.полиција.ме


У ФОРЕНЗИЧКОМ ЦЕНТРУ врше се послови који се односе на:

- све врсте форензичких испитивања, анализирања, вјештачења и истраживања: хемијска и ДНК испитивања;

- испитивања рукописа, докумената, вриједносних папира и дигиталних доказа (рачунара, мобилних уређаја, банкомата, кредитних картица и слично), као и дигиталну обраду и аудио видео и фото технику;

- дактилоскопска, механоскопска, балистичка испитивања и утврђивање узрока код пожара, експлозија и хаварија;

- послове оперативне криминалистичке технике;

- координацију и вршење увиђаја;

- форензичку аналитику, поступање са доказним материјалом;

- стандардизацију опреме за увиђаје за потребе центара безбједности, вођење ДНК базе у складу са новим Законом о ДНК регистру;

- формирање и вођење осталих форензичких база података (отисака прстију, чаура и пројектила ватреног оружја, база докумената и новчаница, ГСР честица, профилисање опојних дрога и сл);

- поступање по захтјевима правосудних органа, царине и других субјеката;

- инспекцијско надзорну функцију рада криминалистичке технике у центрима безбједности;

- тренинг и обуку из области форензике за криминалистичке техничаре, инспекторе и руководиоце који раде на пословима сузбијања криминалитета;

- увођење Европских стандарда квалитета ИСО 17025 и ИСО 17020, како у Форензичком центру, тако и у центрима безбједности и станицама;

- учешће у међународној размјени Форензичких база података (ДНК профили, ДКТ листе и сл.);

- учешће у раду Европског удружења Форензичких научних институција (ЕНФСИ) задужених за развој и контролу у државама чланицама и државама кандидатима;

- сарадњу са сличним центрима у земљи и иностранству, научно техничким установама и институцијама;

- синхронизацију и координацију рада са центрима безбједности и станицама полиције приликом вршењу увиђаја;

- идентификацију НН лешева и несталих особа и друге послове из дјелокруга рада Форензичког центра.

У Форензичком центру су:

Група за поступање са доказним материјалом, форензичку аналитику, контролу квалитета, испитивање рукописа, докумената и дигиталних доказа, у којој се обављају послови у вези поступања са доказним материјалом, форензичку аналитику, контролу квалитета, испитивање рукописа, докумената и дигиталних доказа;

Група за механоскопска испитивања, у којој се обављају послови у вези механоскопских испитивања;

Група за утврђивање узрока код пожара, експолозија, хаварија, координацију вршења увиђаја, стандардизацију опреме и надзор, у којој се обављају послови у вези утврђивања узрока код пожара, експолозија, хаварија, координације вршења увиђаја, стандардизације опреме и надзора;

Група за балистичка испитивања, у којој се обављају послови у вези балистичких испитивања;

Група за ДНК анализе, у којој се обављају послови ДНК анализа;

Група за хемијска испитивања, у којој се обављају послови у вези хемијска испитивања;

Група за хемијска испитивања даљине пуцања и утврђивање ГСР честица, у којој се обављају послови у вези хемијских испитивања даљине пуцања и утврђивање ГСР честица;

Група за дактилоскопска испитивања, у којој се обављају послови дактилоскопских испитивања.