Мања слова Већа слова РССНадлежност и организација

 

Управа полиције врши послове који се односе на: заштиту безбједности грађана и Уставом утврђених слобода и права; заштиту имовине; спречавање вршења и откривање кривичних дјела и прекршаја; проналажење и хватање учинилаца кривичних дјела и прекршаја и њихово довођење пред надлежне органе; одржавање јавног реда и мира; обезбјеђивање јавних скупова и других окупљања грађана; обезбјеђивање одређених личности и објеката; надзор и контролу безбједности саобраћаја на путевима; надзор и обезбјеђење државне границе и вршење граничне контроле; контролу уласка, кретања, боравка и изласка странаца; прикупљање, анализирање и достављање надлежним органима података, информација и документације потребне за откривање прања новца и финансирања тероризма; утврђивање стандарда и методологија за успостављање и развијање политике, процедура и праксе препознавања сумњивих трансакција; развијање посебних програма за спрјечавање прања новца и провјеру трансакција финансирања тероризма, са процедурама, програмима контроле, провјеру трансакција и лица за које постоји основ сумње да је у питању прање новца или финансирање тероризма; привремено обустављање трансакција; иницирање измјена и допуна прописа који се односе, или су у вези са спрјечавањем и откривањем прања новца и финансирања тероризма; успостављање међународне сарадње са овлашћеним органима других држава и међународним организацијама; учествовање у припреми и обједињавању листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција; учествовање у обуци запослених и овлашћених лица у надлежним органима, утврђивање смјерница за израду анализе ризика; објављивање статистичких података из области спрјечавања и откривања прања новца и финансирања тероризма; криминалистичка вјештачења и истраживања, криминалистичке и друге евиденције; међународну полицијску сарадњу; израду анализа, елабората, студија и праћење одређених безбједносних питања; као и друге послове који су јој одређени у надлежност. 

Послови из дјелокруга Управе полиције обављају се у сљедећим организационим јединицама:


СЕКТОР КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ
   Одсјек за сузбијање општег криминалитета
   Одсјек за сузбијање привредног криминалитета
   Одсјек за спречавање и сузбијање злоупотреба дрога
   Одсјек за сузбијање кривичних дјела кријумчарења и трговине људима и илегалних миграција
   Одсјек за специјалне истражне методе
   Одсјек за криминалистичко-обавјештајне послове
   Одсјек за међународну оперативну полицијску сарадњу ИНТЕРПОЛ-ЕУРОПОЛ-СИРЕНЕ


СЕКТОР ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
   Одсјек за надзор државне границе
   Одсјек за граничне провјере
   Одсјек за странце и сузбијање незаконитих миграција
   Одсјек за оперативни рад и анализу ризика
   Мобилна јединица
   Национални комуникациони центар – НЦЦ Подгорица
   Регионални центар граничне полиције ˝Сјевер˝ - Сједиште Бијело Поље
   Регионални центар граничне полиције ˝Центар˝ - Сједиште Подгорица
   Регионални центар граничне полиције ˝Југ˝ - Сједиште БудваСЕКТОР ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА
   Одсјек за аналитику и сумњиве трансакције
   Одсјек за међународну размјену обавјештајних података и информација
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ

ЦЕНТАР БЕЗБЈЕДНОСТИ ПОДГОРИЦА
   Одјељење за аналитику, криминалистичко-обавјештајне послове и евиденције
   Одјељење безбједности полиције
   Одјељење безбједности криминалистичке полиције
   Одјељење безбједности Даниловград
   Одјељење безбједности Колашин
   Одјељење безбједности Цетиње

ЦЕНТАР БЕЗБЈЕДНОСТИ НИКШИЋ
   Јединица за аналитику, криминалистичко-обавјештајне послове и евиденције
   Станица полиције
   Станица криминалистичке полиције
   Станица полиције Шавник
   Станица полиције Плужине

ЦЕНТАР БЕЗБЈЕДНОСТИ БАР
   Јединица за аналитику, криминалистичко-обавјештајне послове и евиденције
   Станица полиције
   Станица криминалистичке полиције
   Одјељење безбједности Улцињ

ЦЕНТАР БЕЗБЈЕДНОСТИ БУДВА
   Јединица за аналитику, криминалистичко-обавјештајне послове и евиденције
   Станица полиције
   Станица криминалистичке полиције

ЦЕНТАР БЕЗБЈЕДНОСТИ ХЕРЦЕГ НОВИ
   Јединица за аналитику, криминалистичко-обавјештајне послове и евиденције
   Станица полиције
   Станица криминалистичке полиције
   Одјељење безбједности Котор
   Одјељење безбједности Тиват

ЦЕНТАР БЕЗБЈЕДНОСТИ ПЉЕВЉА
   Јединица за аналитику, криминалистичко-обавјештајне послове и евиденције
   Станица полиције
   Станица криминалистичке полиције
   Одјељење безбједности Жабљак

ЦЕНТАР БЕЗБЈЕДНОСТИ БИЈЕЛО ПОЉЕ
   Јединица за аналитику, криминалистичко–обавјештајне послове и евиденције
   Станица полиције
   Станица криминалистичке полиције
   Одјељење безбједности Мојковац

ЦЕНТАР БЕЗБЈЕДНОСТИ БЕРАНЕ
   Јединица за аналитику, криминалистичко – обавјештајне послове и евиденције
   Станица полиције
   Станица полиције Петњица
   Станица криминалистичке полиције
   Одјељење безбједности Плав
   Одјељење безбједности Рожаје
   Станица полиције Андријевица