Мања слова Већа слова РССОперативно комуникациони центар

ФОТО 007 2 3 11 а

Начелник центра - Драган Кликовац

Службени контакти:

Тел.: +382 20 241 252
Фаx: +382 20 246 526
Е-маил:окц.руководилац@полиција.ме

У Оперативно комуникационом центру врше се послови који се односе на:

- праћење и регистровање појава и догађаја на подручју државе;

- процјењивање степена значаја догађаја;

- предузимање и организовање хитних оперативних мјера и радњи о значајнијим догађајима и појавама из области рада јавне безбједности;

- организовање, координирање и усмјеравање рада служби оперативног дежурства центара безбједности;

- предузимање других активности у безбједносним догађајима високог ризика;

- остваривање сарадње са надлежним службама других организација и органа;

- предузимање мјера на хитном информисању и обавјештавању директора Управе полиције и других руководилаца о безбједносно-интересантним догађајима и појавама;

- одржавање комуникације са оперативно комуникационим центрима земаља у окружењу и њиховим оперативно комуникационим центрима у граничном појасу;

- одржавање редовне комуникације са дежурним руководиоцима и шефовима смјена оперативних дежурства и дежурних служби организационих јединица Управе полиције;

- вођење дневника догађаја у електронској форми, као и пратећих евиденција и регистара;

- праћење и предлагање конкретних мјера за унапређивање и организовање рада дежурних служби на свим нивоима;

- обављање инструктивно-контролног надзора над радом оперативних служби дежурства у организационим јединицама Управе полиције;

- предузимање конкретних мјера на унапређењу рада подручних служби оперативног дежурства;

- информисање јавности о одређеним догађајима у оквиру дефинисаних односа са јавношћу;

- обезбјеђивање јавних скупова, спортских манифестација и других окупљања грађана;

- у ванредним ситуацијама остваривање непосредне комуникације и координације са другим субјектима система безбједности;

- примање пријава од грађана и анонимних дојава које се односе на приговоре, представке и жалбе грађана на рад и поступање службеника полиције;

- примање позива грађана који пријављују кривична дјела са обиљежјима корупције;

- примање и дистрибуирање редовне и ванредне поште означене степеном тајности између организационих јединица;

- организовање и размјену службене поште са земљама у окружењу;

- селектовање, класификовање и обраду информација о догађајима и појавама и, на основу њих, припремање и израда дневних и мјесечних билтена о догађајима из области јавне безбједности;

- обезбјеђивање благовременог пријема, дистрибуције и размјене информација, телеграма, криптозаштићених телеграма и обавјештења, као и других писмена коришћењем расположивих комуникационих средстава према свим организационим јединицама;

- прослеђивање телеграма према полицијама других земаља, ИНТЕРПОЛ-у, Министарству вањских послова, амбасадама, конзулатима и представништвима и друге послове из рада Центра.