Manja slova Veća slova RSSPosebna jedinica policije

 

Komandant
Miodrag Drobac

Službeni kontakti:

Tel.: +382 20 611 096
Fax: +382 20 611 978
E-mail: pjp.rukovodilac@policija.mePosebna jedinica policije vrši poslove koje se odnose na:

- suzbijanje i borbu protiv svih oblika terorizma i organizovanog kriminala;

- podršku Protivterorističkoj jedinici u rješavanju talačkih i drugih kriznih situacija;

- lišavanje slobode članova organizovanih kriminalnih grupa i izvršilaca najtežih krivičnih djela u slučajevima povišenog bezbjednosnog rizika;

- uspostavljanja narušenog javnog reda i mira u većem obimu, obezbjeđenja javnih skupova i manifestacija sa najvećim stepenom bezbjednosnog rizika;

- koordinaciju rada interventnih jedinica u uslovima kriznih i situacijama narušenog javnog reda i mira u većem obimu;

- pružanje pomoći organizacionim jedinicama Uprave policije u izvršavanju složenijih poslova i zadataka;

- obezbjeđenje lica i objekata od posebnog značaja;

- podršku institucijama države u oklanjanju posledica izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama;

- organizovanje; izučavanje i predlaganje primjene savremenih metoda i taktika postupanja u vršenju najsloženijih zadataka, asistencija i saradnje sa posebnim jedinicama policija drugih država;

- izvještavanje o realizaciji postavljenih ciljeva;

- izrade standardnih operativnih procedura za postupanje Jedinice u vršenju najsloženijih bezbjednosnih zadataka i druge poslove iz djelokruga rada Uprave policije.

307118 185601661512895 100001891885192 451945 6978733 n 300702 185600651512996 100001891885192 451914 2233431 n IMG 2039 03102010191