Manja slova Veća slova RSSProtivteroristička jedinica

SAJ   vjezba 027 SAJ   vjezba 033 SAJ skok sa padobranom SAJ vjezba

Komandant

Miloš Radulović

Službeni kontakti:

Tel.: +382 20 612 601
Fax: +382 20 612 601
E-mail: saj.rukovodilac@policija.me

Protivteroristička jedinica vrši poslove koje se odnose na:

  -  suzbijanje i borbu protiv svih oblika terorizma;

  - rješavanje najsloženijih otmica, talačkih i drugih kriznih situacija, lišavanje slobode članova organizovanih kriminalnih grupa i izvršilaca najtežih krivičnih djela;

  - pružanje pomoći organizacionim jedinicama Uprave policije u situacijama, u kojima se očekuje pružanje otpora vatrenim oružjem;

  - posebna obezbjeđenja visokih državnih funkcionera i objekata od posebnog značaja;

  - snajperske operacije;

  - ronilačke intervencije i akcije spašavanja u slučajevima elementarnih i drugih nepogoda, asistencije i saradnju sa specijalnim policijama drugih država;

  - izvještavanje o realizaciji postavljenih ciljeva i druge poslove iz djelokruga rada Uprave policije.