Manja slova Veća slova RSSOdsjek za kriminalističko-obavještajne poslove

E-mail: desk.koa@policija.me

U Odsjeku za kriminalističko-obavještajne poslove vrše se poslovi koji se odnose na:

- prikupljanje, analizu i distribuciju kriminalističko-obavještajnih podataka i podataka o komunikacionom saobraćaju i materijala prikupljenih mjerama tajnog nadzora koji su od značaja za sprečavanje i suzbijanje svih vidova oranizovanog i teškog kriminala;

- prikupljanje i distribuciju kriminalističko-obavještajnih podataka kroz rad sa operativnim vezama;

- vođenje Centralnog registra operativnih veza na nivou Crne Gore;

- ostvarivanje saradnje sa međunarodnim policijskim organizacijama prilikom sprovođenja nacionalnih, regionalnih i međunarodnih aktivnosti u radu sa operativnim vezama;

- unapređenje rada i finansiranja rada sa operativnim vezama;

- učestovanje u najsloženijim policijskim akcijama i policijskim obradama u predmetima teškog i organizovanog kriminala;

- obezbjeđenje nesmetanog prikupljanja kriminalističko-obavještajnih podataka kroz kontakte i saradnju sa organima državne uprave i privrednim subjektima;

- obradu ličnih podataka;

- prikupljanje podataka iz otvorenih i povjerljivih izvora; praćenje, proučavanje, procjena i analiza stanja i kretanja teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori i međunarodnih kriminalnih grupa i izradu najsloženijih strateških i operativnih kriminalističko-obavještajnih analiza, bezbjednosnih i operativnih procjena;

- izradu predloga preventivnih, obavještajnih i operativno istražnih mjera i aktivnosti;

- koordinaciju i razmjenu kriminalističko-obavještajnih podataka sa međunarodnim policijskim službama;

- pružanje stručne pomoći i vršenje funkcionalne kontrole i nadzora nad primjenom policijskog obavještajnog modela (ILP);

- pružanje stručne pomoći i vršenje funkcionalne kontrole i nadzora prilikom sprovođenja kriminalističko obavještajnih poslova i rada sa operativnim vezama na teritoriji Crne Gore;

- unapređenje metoda rada u oblasti kriminalističko-obavještajnih poslova i rada sa operativnim vezama;

- praćenje potreba za finansijskim sredstvima, tehnikom, opremom, regrutacijom i obukom službenika i, s tim u vezi, pripremu analiza, informacija i drugih izvještaja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.