Мања слова Већа слова РССОдсјек за криминалистичко-обавјештајне послове

Е-маил: деск.коа@полиција.ме

У Одсјеку за криминалистичко-обавјештајне послове врше се послови који се односе на:

- прикупљање, анализу и дистрибуцију криминалистичко-обавјештајних података и података о комуникационом саобраћају и материјала прикупљених мјерама тајног надзора који су од значаја за спречавање и сузбијање свих видова оранизованог и тешког криминала;

- прикупљање и дистрибуцију криминалистичко-обавјештајних података кроз рад са оперативним везама;

- вођење Централног регистра оперативних веза на нивоу Црне Горе;

- остваривање сарадње са међународним полицијским организацијама приликом спровођења националних, регионалних и међународних активности у раду са оперативним везама;

- унапређење рада и финансирања рада са оперативним везама;

- учестовање у најсложенијим полицијским акцијама и полицијским обрадама у предметима тешког и организованог криминала;

- обезбјеђење несметаног прикупљања криминалистичко-обавјештајних података кроз контакте и сарадњу са органима државне управе и привредним субјектима;

- обраду личних података;

- прикупљање података из отворених и повјерљивих извора; праћење, проучавање, процјена и анализа стања и кретања тешког и организованог криминала у Црној Гори и међународних криминалних група и израду најсложенијих стратешких и оперативних криминалистичко-обавјештајних анализа, безбједносних и оперативних процјена;

- израду предлога превентивних, обавјештајних и оперативно истражних мјера и активности;

- координацију и размјену криминалистичко-обавјештајних података са међународним полицијским службама;

- пружање стручне помоћи и вршење функционалне контроле и надзора над примјеном полицијског обавјештајног модела (ИЛП);

- пружање стручне помоћи и вршење функционалне контроле и надзора приликом спровођења криминалистичко обавјештајних послова и рада са оперативним везама на територији Црне Горе;

- унапређење метода рада у области криминалистичко-обавјештајних послова и рада са оперативним везама;

- праћење потреба за финансијским средствима, техником, опремом, регрутацијом и обуком службеника и, с тим у вези, припрему анализа, информација и других извјештаја и друге послове из дјелокруга рада Одсјека.