Manja slova Veća slova RSS

Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja

Načelnik odsjeka - Dragan Gorović
E-mail: dragan.gorovic@policija.me

 

U Odsjeku za bezbjednost drumskog saobraćaja vrše se poslovi koji se odnose na:

- najsloženije poslove iz bezbjednosti drumskog saobraćaja, koji zahtijevaju posebnu stručnost u radu;
- planiranje, organizovanje, koordiniranje, usmjeravanje i pružanje stručne pomoći centrima i odjeljenjima bezbjednosti i pripadajućim stanicama policije;
- preduzimanje preventivnih i represivnih mjera prilikom neposrednog izvršenja poslova;
- rasvjetljavanje najtežih krivičnih djela i prekršaja iz oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja, posebno krivična djela sa NN izvršiocem;
- koordiniranje aktivnosti saobraćajne policije na preduzimanju mjera na suzbijanju i otkrivanju krivičnih djela i njihovih izvršilaca;
- kontrolu prometa opasnih materija;
- neposredno rukovođenje i obavljanje poslova na terenu u slučaju obustava saobraćaja na državnim putevima za vrijeme vanrednog stanja i stanja ugroženosti učesnika u saobraćaju izazvanog elementarnim nepogodama i akcidentnim situacijama;
- staranje o sprovođenju propisa iz oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja;
- obavljanje internih nadzora nad radom centara i odjeljenja bezbjednosti i pripadajućih stanica policije;
- analizu podataka o saobraćajnim nezgodama i njihovim posljedicama;
- preduzimanje preventivnih i represivnih mjera i radnji u cilju poboljšanja stanja bezbjednosti saobraćaja;
- saradnju sa subjektima koji se bave bezbjednošću saobraćaja;
- sredstvima informisanja;
- koordinaciju sa nadležnim ministarstvom u oblasti rada komisija za polaganje vozačkih ispita;
- provjeru ispunjenosti uslova za rad stanica za tehnički pregled vozila i poslove kontrole zakonitosti rada stanica za tehnički pregled vozila;
- izdavanje saglasnosti za obavljanje vanrednih transporta, neposredno rukovođenje i koordinacija sa centrima i odjeljenjima bezbjednosti;
- obezbjeđenje štićenih ličnosti u dijelu koordinacije i neposrednog učešća u obezbjeđenju trasa kretanja i eskorta sa štićenim ličnostima;
- nabavku sredstava i opreme kao i staranje o njihovom redovnom servisiranju, kalibrisanju i opravci;
- obuku pripadnika saobraćajne policije u zemlji i inostranstvu;
- nadzor, kontrolu i regulisanje saobraćaja na državnim putevima;
- izradu i usklađivanje obrazaca sa zakonskim i podzakonskim rješenjima kao i nabavku istih;
- predstavke građana na rad i postupke pripadnika saobraćajne policije;
- praćenje, sprovođenje i implementacije strateških dokumenata iz oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja;
- nadzor nad stanjem puteva i putne infrastrukture iz domena nadležnosti policije, kao i evidentiranje kritičnih tačaka i dionica državnih puteva, učešće u radnim tijelima koja vrše snimanja i predlažu rješenja za sanaciju, adaptaciju ili rekonstrukciju putne infrastrukture;
- inspekcijske poslove u okviru svoje nadležnosti;
- pokretanje i vođenje prekršajnih i upravnih postupaka iz oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.

U Odsjeku za bezbjednost drumskog saobraćaja je:
Grupa policije za bezbjednost saobraćaja u kojoj se vrše poslove iz oblasti neposrednog nadzora, kontrole i regulisanja saobraćaja na državnim putevima, pratnju štićenih ličnosti, obezbjeđenje lica mjesta saobraćajne nezgode i učestvovanja u vanrednim obezbjeđenjima na putevima.