Одсјек за јавни ред и мир

Начелник одсјека - Младен Марковић
Е-маил: одсјекзајрм.руководилац@полиција.ме

 

У Одсјеку за јавни ред и мир (ЈРМ) врше се послови који се односе на:

- оперативне, инструктивне и друге послове у области ЈРМ-а;

- усмјеравање и координирање рада центара безбједности на извршавању послова ЈРМ-а, секторског начина рада и прекршајног поступка;

- праћење стања ЈРМ-а и предузимање превентивно-оперативних мјера на сузбијању и откривању прекршаја ЈРМ-а, кривичних дјела и њихових извршилаца;

- предузимање организационих и других мјера за одржавање ЈРМ-а на јавним скуповима;

- учешће у раду на изради и имплементацији прописа из области ЈРМ-а;

- утврђивање и предлагање мјера за унапређење стања;

- припремање планова и програма стручног и физичког оспособљавања, едукације и усавршавања полицијских службеника;

- контролу спровођења физичке обуке;

- анализу приједлога и планова физичке обуке;

- анализирање и припремање критеријума за тестирање физичке спремности службеника;

- праћење и анализирање рада интервентних јединица у организационим јединицама Сектора и обављање других послова из дјелокруга рада Одсјека.