Manja slova Veća slova RSSOdsjek za prevenciju i rad policije u zajednici

Načelnik odsjeka - Tamara Pavićević
E-mail: tamara.popovic@mup.gov.me

 

U Odsjeku za prevenciju i rad policije u zajednici vrše se poslovi koji se odnose na:

- organizaciju, koordinaciju i usmjeravanje rada policije u zajednici;

- preduzimanje preventivnih mjera na nivou Sektora;

- praćenju i proučavanju stanja kriminaliteta i prekršajne problematike;

- uspostavljanju saradnje i vršenja koordinacije sa odsjecima Sektora, državnim organima, organima lokalne samouprave, nevladinim sektorom, udruženjima građana, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima koji su uključeni u obavljanje poslova prevencije i rada policije u zajednici;

- sagledavanju i analiziranju kvaliteta i efikasnosti rada policije u zajednici kao i način sprovođenja preventivnih mjera u stanicama policije;

- učestvovanje u realizaciji projekata i akcija u cilju poboljšanja prevencije i kvaliteta bezbjednosti na nivou zajednice;

- organizovanje, edukaciju policijskih službenika angažovanih na poslovima prevencije i radu policije u zajednici;

- sačinjavanje analiza, izvještaja i informacija iz oblasti prevencije i rada policije u zajednici;

- kontrolu po liniji rada prevencije i rada policije u zajednici i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.