Мања слова Већа слова РССОдсјек за превенцију и рад полиције у заједници

Начелник одсјека - Тамара Павићевић
Е-маил: тамара.поповиц@муп.гов.ме

 

У Одсјеку за превенцију и рад полиције у заједници врше се послови који се односе на:

- организацију, координацију и усмјеравање рада полиције у заједници;

- предузимање превентивних мјера на нивоу Сектора;

- праћењу и проучавању стања криминалитета и прекршајне проблематике;

- успостављању сарадње и вршења координације са одсјецима Сектора, државним органима, органима локалне самоуправе, невладиним сектором, удружењима грађана, међународним организацијама и другим субјектима који су укључени у обављање послова превенције и рада полиције у заједници;

- сагледавању и анализирању квалитета и ефикасности рада полиције у заједници као и начин спровођења превентивних мјера у станицама полиције;

- учествовање у реализацији пројеката и акција у циљу побољшања превенције и квалитета безбједности на нивоу заједнице;

- организовање, едукацију полицијских службеника ангажованих на пословима превенције и раду полиције у заједници;

- сачињавање анализа, извјештаја и информација из области превенције и рада полиције у заједници;

- контролу по линији рада превенције и рада полиције у заједници и друге послове из дјелокруга рада Одсјека.