Manja slova Veća slova RSSOdsjek za sprovođenje postupka prinudne naplate

Načelnik odsjeka

Dragan Stevanović

E-mail: odsjekzasppn.rukovodilac@policija.me

              odsjekzasppn@policija.me


U Odsjeku za sprovođenje postupka prinudne naplate vrše se poslovi koji se odnose na:

- sprovodjenje postupka prinudne naplate prema pravnom licu, odgovornom licu u pravnom licu,preduzetniku i fizičkom licu u skladu sa Zakonom o prekršaju;
- praćenje izvršenja novčanih kazni i drugih mjera izrečenih prekršajnim nalogom;
- izvršenje i nadzor nad postupkom prinudne naplate neplaćenih prekršajnih naloga izdatih od strane službenika Uprave policije; neposrednu komunikaciju sa službenicima centara i odjeljenja bezbjednosti radi dostave neplaćenih prekršajnih naloga; pokretanje postupka prinudne naplate za zaposlena lica preko poslodavaca i nezaposlena lica preko transakcionih računa u poslovnim bankama;
- dostavljanje naredbi centrima i odjeljenjima bezbjednosti radi uručenja pravnim licima,
- ostvarivanje i unapredjivanje saradnje sa sudovima za prekršaje i dostavljanje spisa predmeta radi zamjene novčane kazne kaznom zatvora ili radom u javnom interesu;
- ostvarivanje komunikacije i unaprjedjivanje saradnje sa državnim organima, organizacijama i drugim službama (Ministarstvo pravde,Poreska uprava,Centralna banka, FOND PIO i dr.) radi realizovanja prinudne naplate;
- donošenje rješenja u postupku povraćaja pogrešno uplaćenih ili više uplaćenih novčanih sredstava, po osnovu izdatih prekršajnih naloga
- vršenje uvida u Registar novčanih kazni i na zahtjev stranke izdavanje izvoda iz Registra, kao i staranje o statusu prekršajnih naloga;
- provjeru uplate i rasknjižavanje uplate;
- utvrdjivanje i predlaganje mjera za unapredjivanje rada;
- kontrolni nadzor po liniji rada u CB i OB.