Manja slova Veća slova RSSOdsjek za zaštitu lica, imovine i detektivsku djelatnost

Načelnik odsjeka - Dušan Baković
E-mail: upzastita@t-com.me

 

U Odsjeku za zaštitu lica, imovine i detektivsku djelatnost vrše se poslovi koji se odnose na:

- neposredno usmjeravanje i kontrolisanje rada na zaštiti lica i imovine shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, Zakonu o zaštiti lica i imovine i Zakonu o detektivskoj djelatnosti;

- izdavanje i oduzimanje dozvola za vršenje poslova fizičke i tehničke zaštite, zabranu vršenja poslova zaštite, izdavanje odobrenja za početak rada službe zaštite, vršenje ocjena zakonitosti primjene ovlašćenja od strane lica koja vrše poslove fizičke zaštite;

- vođenje evidencija o izdatim: odobrenjima za obavljanje djelatnosti zaštite, dozvolama za vršenje poslova zaštite, odobrenjima za početak rada službe zaštite, uvjerenjima o položenom stručnom ispitu lica koja vrše poslove zaštite;

- utvrđivanje smjernica za vršenje kontrole u oblasti privatne zaštite lica i imovine;

- praćenje propisa iz ove oblasti;

- vođenje u prvom stepenu upravnog postupka za: izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti, izdavanje dozvola za vršenje detektivskih poslova, oduzimanje dozvole za rad detektiva, zabranu rada detektivske kancelarije, izdavanje i oduzimanje detektivske legitimacije;

- vođenje evidencije o izdatim: odobrenjima za obavljanje detektivskie djelatnosti, dozvolama za vršenje detektivskih poslova, detektivskim legitimacijama;

- utvrđivanje smjernica za vršenje kontrole u oblasti privatne zaštite;

- ostvarivanje saradnje i koordiniranje rada sa ostalim subjektima u sistemu bezbjednosti Crne Gore;

- vršenje kontrole držanja i skladištenja vatrenog oružja u oblasti privatne zaštite lica i imovine i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka.