Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

27.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-42620-179921 od 24.07.2020.

Nabavka usnuka za alkotest, za partiju 1

24.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-17993 od 24.07.2020.

Nabavka usnika za alkotest Drager

20.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-17344 od 17.07.2020.

Usluga ishrane i smještaja tokom trajanja turističke sezone - partija 3

20.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-17345 od 17.07.2020. godine

Usluga ishrane i smještaja tokom trajanja turističke sezone - partija 2

20.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-17343 od 17.07.2020. godine

Usluga ishrane i smještaja tokom trajanja turističke sezone - partija 1

17.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-10820 od 15.07.2020.

Nabavka usluga hotelskog smještaja za pripadnike konjičke jedinice Uprave policije tokom trajanja ljetnje sezone, zaključen sa "HM Durmitor" d.o.o. Žabljak

17.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-427/20-15729/3 od 30.06.2020.

Nabavku usluga održavanja zelenih površina zaključen sa "Zelenilo" d.o.o. Podgorica