Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

09.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-426/20-16165 od 03.07.2020.

Nabavka telefonske centrale i prateće opreme

07.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-42620-161183 od 07.07.2020.

Nabavka usluga migracije Microsoft Serverskih platformi

02.07.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 426/20-7614/3 od 1.7.2020.

Usluge zakupa prostora na emisionim objektima za smještaj opreme, zaključenog sa ponuđačem "Radio difuzni centar" d.o.o. Podgorica

02.07.2020.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 426/20-10820/2 od 2.7.2020.

Usluge hotelskog smjestaja konjičke jedinice Uprave policije

26.06.2020.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-402/20-14644/3 od 22.06.2020.

Nabavka guma za motocikle, zaključen sa "Castellana Co" d.o.o. Tuzi

17.06.2020.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke​ male vrijednosti broj 426/20-7614/2 od 17.06.2020.

Nabavka usluga zakupa prostora na emisionim objektima za smještaj opreme