Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

28.11.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti broj 01-404/19-32045/2 od 28.11.2019. godine

Za usluge popravke i servisa detektora eksploziva i razne usluge popravki i održavanja

26.11.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti 01 broj 404/19-30881/1 od 18.11.2019.

Ugovor sa „Draeger Tehnika“d.o.o. Beograd

20.11.2019.

Ugovor broj 01-404/19-30880/1 od 18.11.2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga kalibracije etilometara, za partiju 1, sa ponudacem "Sky Technologies" d.o.o. Beograd.

18.11.2019.

Ugovor broj 01-404/19-30544/1 od 14. 11. 2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka digitalnih kamera i fotoaparata, sa ponuđačem "Kastex" d.o.o. Podgorica.

15.11.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-29455 od 06.11.2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka kesa za pakovanje tragova, sa ponuđačem "Grand design" d.o.o. Podgorica.

14.11.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-29049 od 04.11.2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga obnavljanja licence za programsko rješenje, sa ponuđačem "INsig2" d.o.o. Zagreb.

14.11.2019.

Ugovor o pružanju usluga broj 01-404/19-30382 od 13.11.2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga servisiranja vozila marke "Toyota", sa ponuđačem "Efel Motors" d.o.o. Cetinje.

07.11.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-29051 od 04.11.2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite, sa ponuđacem "Senzor" d.o.o. Podgorica.