Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

06.11.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-29051 od 04.11.2019. godine

Predmet ugovora je nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite sa dobavljačem "Senzor" doo Podgorica

04.11.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 404/19-28829/2 od 04. 11. 2019. godine

Predmet ovog ugovora su usluge servisiranja vozila marke "Toyota"

01.11.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 404/19 - 28913 od 1. 11. 2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 404/19 - 28913 od 1. 11. 2019.

18.10.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-24960/1 od 09.10.2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka štampanog materijala, sa "DPC" d.o.o. Podgorica.

17.10.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-25596/1 od 14.10.2019. godine

Predmet ovog ugovora su usluge održavanja mrežnog sistema, mrežnih servisa i serverskoh platformi, sa "Logate" d.o.o. Podgorica.

15.10.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-24835/1 od 08.10.2019. godine

Predmet ovog ugovora je nabavka ulja za motorna vozila, sa "M" OIL D.O.O. Podgorica

15.10.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-24961/1 od 09. 10. 2019. godine

Predmet ovog ugovora su usluge održavanja sistema za snimanje razgovora-registrofona, sa "Hex" d.o.o. Podgorica.

10.10.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-22502/1 od 26.09.2019. godine

Predmet ovog ugovora su usluge zakupa prostora za smještaj Odeljenja granične bezbjednosti u Pljevljima, sa A.D. "Castello Montenegro" Pljevlja

09.10.2019.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj 404/19 - 24111 od 9. 10. 2019.

Usluge obnavljanja licence za programsko rješenje (CPV 50312610-4 Održavanje softvera za informacionu tehnologiju