Manja slova Veća slova RSS

Javne nabavke

17.09.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19-17500/2 od 28.08.2019.

Nabavka rezervnih djelova za sistem TETRA

13.09.2019.

Ugovor o pružanju usluga broj 01-404/19-20563 od 13.09.2019.

Zaključen između Uprave policije i Studentska zadruga Podgorica

30.08.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-40419-181501 od 29. 08. 2019. godine

Predmet ugovora su usluge smještaja i ishrane na bazi punog pansiona u Čanju za policijske službenike koji će biti angažovani na obezbjeđenju muzičkog festivala "Sea Dance" zaključenog sa "Vukmanović Montenegro" d.o.o. Bar

29.08.2019.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 01-404-19-17809 od 29.08.2019.

08.08.2019.

Ugovor o pružanju usluga broj 01-404/19-14184/1 od 01. 08. 2019.

Zaključen između Uprave policije i "EKOPLANT" D.O.O. sa sjedištem u Podgorici

01.08.2019.

Ugovor o nabavci male vrijednosti

Ugovor o nabavci male vrijednosti broj 01-404/19 -14191 zaključen 01.08.2019. godine između Uprave policije i "CLAIR" d.o.o.