Manja slova Veća slova RSSOdjeljenje za analitiku i unapređenje rada policije

Načelnik odjeljenja

Zoran Brđanin

Službeni kontakti:

Tel.: +382 20 247 875
Fax: +382 20 247 875
E-mail: ozaur.rukovodilac@policija.me

U Odjeljenju za analitiku i unapređenje rada policije vrše se poslovi koji se odnose na:

- izradu analiza, elaborata, studija, procjena, informacija, izvještaja i drugih analitičko-informativnih materijala za interne i eksterne korisnike i praćenje određenih bezbjednosnih pitanja;

- prikupljanje i obradu određenih ličnih i drugih podataka, uključujući i vođenje odgovarajućih evidencija;

- praćenje, sagledavanje i analiziranje pokazatelja i rezultata rada, kao i drugih pokazatelja relevantnih za efikasno funkcionisanje organizacionih cjelina Uprave policije i razvijanje sopstvenih znanja i ideja;

- istraživanja i procjene stanja bezbjednosti, obima i inteziteta bezbjednosnih pojava;

- planiranje rada Uprave policije;

- podršku odlučivanju i upravljanju direktora Uprave policije, uključujući i pripremanje internih akata upravljanja, kojima se uređuju interne procedure, način obavljanja poslova i druga pitanja od značaja za rad Uprave policije;

- praćenje i analizu uporedne inostrane prakse i propisa od značaja za unapređenje rada i funkcionisanja policije, uključujući i praćenje metodologije i načina rada policija drugih država;

- izradu, učešće u izradi, praćenju i realizaciji projekata, posebno razvojnih, kao i drugih strateških, programskih i planskih dokumenata;

- unapređenje postupanja i rada organizacionih jedinica Uprave policije;

- utvrđivanje jedinstvenog programa analitičkog praćenja i istraživanja svih bezbjednosno-interesantnih pojava, kao i unapređenje metodologija analitičko-istraživačkog rada na svim nivoima; praćenje i analiziranje eksternih i drugih materijala i informacija;

- učešće u pripremanju i izradi informativnih materijala iz nadležnosti Uprave policije;

- vršenje koordinacije, podrške i kontrole nad poslovima analitike u organizacionim jedinicama Uprave policije;

- unapređenje organizacije i metodologije rada u Upravi policije;

- unapređenje izvještavanja i informisanja na svim nivoima Uprave policije;

- koordiniranje aktivnosti u Upravi policije na planu zaštite podataka o ličnosti;

- praćenje i analiziranje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti;

- postupanja u upravnim stvarima u oblasti slobodnog pristupa informacijama, odnosno vođenja postupka i odlučivanja u upravnoj stvariima po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;

- dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u vezi sa podnescima, aktima i preduzetim mjerama u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama u cilju obezbjeđivanja transparentnosti rada i podsticanja efikasnosti, djelotvornosti, odgovornosti i afirmacije integriteta i legitimnosti organa vlasti;

- ostvarivanje saradnje sa Agencijom za za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, drugim organima uprave, nevladinim organizacijama i drugim subjektima u oblasti ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama;

- saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova i drugim subjektima, kao i učešće u pripremi, odnosno izradi propisa, inicijativa i drugih stručnih materijala;

- unutrašnju kontrolu nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka u Upravi policije;

- pripremu analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala; vršenje drugih poslova iz nadležnosti Uprave policije koji su određeni kao poslovi Odjeljenja, odnosno vršenje ostalih policijskih poslova.