Мања слова Већа слова РССОдјељење за унутрашњу ревизијуУ ОДЈЕЉЕЊУ ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ врше се послови који се односе на:

- планирање, организовање и обављање унутрашње ревизије свих пословних функција из надлежности Управе полиције у складу са међународним стандардима унутрашње ревизије и Етичким кодексом унутрашњих ревизора;

- процјену система финансијског управљања и контролу на основу управљања ризицима;

- израду извјештаја унутрашње ревизије;

- обављање посебне ревизије на захтјев директора;

- ревизију коришћења средстава ЕУ;

- спровођење препорука садржаних у извјештајима о претходно извршеним ревизијама;

- давање савјета и мишљења;

- израду планова и програма рада за реализацију функције унутрашње ревизије и њихово праћење и извршавање;

- израду периодичних и годишњих извјештаја унутрашње ревизије;

- сарадњу са Сектором за централну хармонизацију финансијског управљања и контролу и унутрашњу ревизију у јавном сектору у Министарству финансија, сарадњу са Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима;

- праћење и предлагање едукације унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима;

- праћење и спровођење препорука Државне ревизорске институције и друге послове из дјелокруга рада Одјељења.