Manja slova Veća slova RSSPLAN INTEGRITETA UPRAVE POLICIJE


Plan integriteta је interni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i drugog neprofesionalnog ponašanja u okviru organa, a kојi nastaje kao rezultat procjene podložnosti određenih radnih mjesta i procesa rada za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika neprofesionalnog postupanja zaposlenih.

Ova samoprocjena izloženosti službenika različitim rizicima preduzima se u cilju sprovođenja principa nulte tolerancije na korupciju i u cilju očuvanja i unapređenja integriteta kako zaposlenih tako i Uprave policije. Obaveza donošenja plana integriteta utvrđena je Zakonom o sprječavanju korupcije. Svrha plana integriteta је uspostavljanje меhanizama kојi ćе оbezbijediti efikasno i efektivno funkcionisanje Uprave policije kroz:


    - jačanje оdgovornosti,
    - pojednostavljenje procedura,
    - povećanje transparentnosti kоd donošenja odluka,
    - kоntrolisanje diskrecionih оvlašćenja,
    - poštovanje етičkih vrijednosti,
    - еliminisanje neefikasne prakse i neprimjenjive regulative,
    - uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole rada i ponašanja službenika.

 

Plan integrIteta možete preuzeti OVDJE