Manja slova Veća slova RSS
MUP

UP

UP

Uprava policije


Rodna ravnopravnosti

Rodna ravnopravnost je načelo socijalne filozofije koje podrazumijeva jednakost muškaraca, žena i osoba drugačijih rodnih identiteta u društvenom i političkom životu.

Ravnopravnost žena i muškaraca i razvoj politike jednakih mogućnosti garantuje se Ustavom Crne Gore, u poglavlju Ljudska prava i slobode. Garancije date ovim najvišim pravnim aktom razrađene su nizom zakona kojima su uređeni radni odnosi, zapošljavanje, penzijsko i invalidsko osiguranje, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, zaštita na radu, porodični odnosi, krivična djela i mnogim drugim. Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti propisani su i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

Uprava policije je svjesna da je neophodno preduzeti posebne mjere kako bi se pomoglo i podržalo puno uživanje ljudskih prava svih građana, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, pa će u narednom periodu, slijedeći usvojene planove i evropske direktive, unaprijediti stanje u ovom segmentu realizacijom niza mjera, među kojima i promovisanjem žena u policiji.

Priručnik o rodnoj ravnopravnosti u Upravi policije

U cilju realizacije mjera za postizanje rodne ravnopravnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova je u saradnji sa međunarodnim partnerima izradilo priručnik o rodnoj ravnopravnosti u Upravi policije. Priručnik je namijenjen svimpolicijskim službenicima, kako muškarcima tako i ženama. Cilj priručnika je da svi zaposleni uvide da je rodna ravnopravnost u Upravi policije, kao i u svakom drugom državnom organu, neophodna i da će se na ovaj način doprinijeti podizanju svijestipolicijskih službenika o značaju ove teme.

Priručnik možete preuzeti OVDJE

Priručnik na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE


Analiza percepcije zaposlenih u Upravi policije o rodnoj ravnopravnosti

Uprava policije kontinuirano realizuje aktivnosti od značaja za unapređenje stanja u oblasti rodne ravnopravnosti. Pitanje rodne ravnopravnosti je pitanje ljudskih prava i jedini način izgradnje socijalno pravednog i demokratskog društva.

U cilju sagledavanja pitanja rodne ravnopravnosti u policiji Crne Gore, Uprava policije je uz podršku Centra za integritet u sektoru odbrane Kraljevine Norveške (CIDS) uradila Analizu percepcije zaposlenih u Upravi policije o rodnoj ravnopravnosti.

Analizu možete preuzeti OVDJE


Promocija policijskog posla sa posebnim osvrtom na policijske službenice

Misija OEBS-a u Crnoj Gori je, u saradnji sa Upravom policije, realizovala niz aktivnosti vezanih za promociju policijskog posla, sa posebnim osvrtom na policijske službenice, u cilju povećanja svijesti, kako zaposlenih tako i građana, o značaju učešća žena u obavljanju policijskih poslova i povećanja njihovog broja.

Urađena je brošura i poster koji pružaju praktične informacije o policijskim poslovima, školovanju policajaca i zapošljavanju u policiji. 

Snimljeno je šest video spotova u trajanju od po 30 sekundi, koji promovišu pozitivnu sliku o policijskim službenicama i prikazuju policiju kao atraktivnu i poželjnu priliku za posao za žene. Policijski službenici, muškarci i žene, iz javnog reda i mira, saobraćajne, granične, kriminalističke i Posebne jedinice policije, kao i akademci Policijske akademije, aktivno su učestvovali u snimanju ovog promotivnog materijala, čime su dali lični i profesionalni doprinos realizaciji ove aktivnosti. Video spotove možete pogledati na linkovima koji su niže.

Istraživanja su pokazala da ravnopravno učešće muškaraca i žena u obavljanju policijskih poslova doprinosi povećanju profesionalizma i povjerenja građana u policiju, kao i da savremena policija treba da poštuje principe rodne ravnopravnosti i odražava društvo kojem služi, iz kojeg razloga Uprava policije posebnu pažnju posvećuje ovoj temi.

Policijska akademija - https://youtu.be/dJKO-UxRWw0
Kriminalistička policija - https://youtu.be/7oZ60OL5n-M
Granična policija - https://youtu.be/hyCh8nlOAJ8
Specijalna jedinica policije - https://youtu.be/uwM8XnTM31E
Jedinica policije za javni red i mir - https://youtu.be/wdIZcKaD028
Saobraćajna policija - https://youtu.be/WoF06PPLJvg