Manja slova Veća slova RSS
MUP

UP


Rodna ravnopravnosti

Rodna ravnopravnost je načelo socijalne filozofije koje podrazumijeva jednakost muškaraca, žena i osoba drugačijih rodnih identiteta u društvenom i političkom životu.

Ravnopravnost žena i muškaraca i razvoj politike jednakih mogućnosti garantuje se Ustavom Crne Gore, u poglavlju Ljudska prava i slobode. Garancije date ovim najvišim pravnim aktom razrađene su nizom zakona kojima su uređeni radni odnosi, zapošljavanje, penzijsko i invalidsko osiguranje, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, zaštita na radu, porodični odnosi, krivična djela i mnogim drugim. Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti propisani su i Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

Uprava policije je svjesna da je neophodno preduzeti posebne mjere kako bi se pomoglo i podržalo puno uživanje ljudskih prava svih građana, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, pa će u narednom periodu, slijedeći usvojene planove i evropske direktive, unaprijediti stanje u ovom segmentu realizacijom niza mjera, među kojima i promovisanjem žena u policiji.

Priručnik o rodnoj ravnopravnosti u Upravi policije

U cilju realizacije mjera za postizanje rodne ravnopravnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova je u saradnji sa međunarodnim partnerima izradilo priručnik o rodnoj ravnopravnosti u Upravi policije. Priručnik je namijenjen svimpolicijskim službenicima, kako muškarcima tako i ženama. Cilj priručnika je da svi zaposleni uvide da je rodna ravnopravnost u Upravi policije, kao i u svakom drugom državnom organu, neophodna i da će se na ovaj način doprinijeti podizanju svijestipolicijskih službenika o značaju ove teme.

Priručnik možete preuzeti OVDJE

Priručnik na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE

Plan aktivnosti za stvaranje uslova za povećanje broja policijskih službenica u Upravi policije za period 2019 – 2020. godine

Plan aktivnosti za stvaranje uslova za povećanje broja policijskih službenica u Upravi policije za period 2019 – 2020. godine predstavlja razvojni dokument za implementaciju politike rodne ravnopravnosti u Upravi policije. Instrukcije sadrže razloge za uvođenje pozitivnih mjera, ciljeve koji se njima postižu, način sprovođenja mjera, rokove za realizaciju i nadzor nad sprovođenjem mjera.

Plan možete preuzeti OVDJE


Analiza percepcije zaposlenih u Upravi policije o rodnoj ravnopravnosti

Uprava policije kontinuirano realizuje aktivnosti od značaja za unapređenje stanja u oblasti rodne ravnopravnosti. Pitanje rodne ravnopravnosti je pitanje ljudskih prava i jedini način izgradnje socijalno pravednog i demokratskog društva.

U cilju sagledavanja pitanja rodne ravnopravnosti u policiji Crne Gore, Uprava policije je uz podršku Centra za integritet u sektoru odbrane Kraljevine Norveške (CIDS) uradila Analizu percepcije zaposlenih u Upravi policije o rodnoj ravnopravnosti.

Analizu možete preuzeti OVDJE