Stanica policije Plužine

Komandir stanice policije
Vladimir Vojinović

Tel: +382 40 271 222
Fax: +382 40 271 130
E-mail:
isppluzine@policija.meStanica policije Plužine