Станица полиције Плужине

Командир станице полиције
Владимир Војиновић

Тел: +382 40 271 222
Фаx: +382 40 271 130
Е-маил:
испплузине@полиција.меСтаница полиције Плужине